PRZEDSZKOLE DOBREGO STARTU W SZKOLE

Jacy jesteśmy
Kochamy dzieci, lubimy swoją pracę, tworzymy domową atmosferę pełną ciepła i serdeczności i dlatego dzieci czują się u nas bezpiecznie, są szczęśliwe i lubią chodzić do przedszkola.
Europejscy i nowocześni
Do szkoły bez obaw
Rozwijanie twórczej osobowości dziecka
Drugim kierunkiem działania, który wyznacza nasze cele jest rozwijanie twórczej osobowości dziecka. Osiągamy to poprzez pobudzanie dziecka do twórczych działań we wszystkich sferach jego aktywności stosując metody aktywne (Dziecięca Matematyka prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej; Metoda Dobrego Startu - metoda przygotowująca do nauki czytania i pisania; Przedszkolaki Krok Drugi; Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne; Metoda TOC (Twórcze, Optymistyczne, Ciekawe); Metoda Storyline; Efekt Mozarta; Arteterapia – terapia przez sztukę; Aktywne słuchanie muzyki wg B. Strauss; Edukacja przez ruch D. Dziamskiej; Ruch w korelacji z muzyką C. Orffa; Przyjaciele Zippiego; Pedagogika zabawy i Muzykoterapia), obserwację, doświadczenia oraz zachęcanie dzieci do wątpienia, sprawdzania i zadawania pytań. Wykorzystujemy w pracy najnowsze polskie i międzynarodowe metody i formy pracy m. in. Nauka kodowania i programowania w wychowaniu przedszkolnym, Świat liczb Willego i poznawanie języka angielskiego metodą CLIL in the classroom.
Integracja
Nasze przedsięwzięcia